Kako se Program sprovodi?

Sva tri paketa sadrže:

  • Veliko uvodno predavanje (namenjeno svima koji će učestvovati u primeni edukativnog programa)
  • Grupni rad (rad radioničarskog tipa po sektorima)
  • Individualni rad sa top menadžmentom svih sektora

Paketi usluga

Osnovni

Osnovi deo programa u kraćem vremenskom periodu trajanja

Silver

Ceo program koji se sprovodi u dužem vremenskom periodu

Gold

Ceo program koji se sprovodi u dugom vremenskom periodu trajanja uz redovno praćenje i konkretnu korekciju eventualno nastalih nepravilnosi u celom periodu

Postani član, partner, sponzor!!

Radujemo se zajedničkom razvoju inteligentne komunikacije, a time i stvaranju boljeg radnog i životnog ambijenta za sve nas! Jer, čovekov celokupan rad na sebi, kao i njegova promišljanja i zapažanja, svoju konačnu potvrdu dobijaju tek kroz komunikaciju sa drugim ljudima. Posebno kroz interpersonalnu komunikaciju, jer usmena interpersonalna komunikacija zadovoljava kako emocionalne, tako i društvene i kognitivne ljudske potrebe. Stvaranje zdravog radnog ambijenta, radne motivacije zaposlenih, kao i dobre organizacione kulture, veoma zavisi od kvaliteta i učestalosti interpersonalne komunikacije.