Reč Predsednice

Jelena Bajic

Doc.dr Jelena Bajić

Dragi budući Inteligentni komunikolozi,

Velika mi je čast i zadovoljstvo da vas upoznam sa International Association for Intelligent Communications (INAFIC) organizacijom. INAFIC organizacija oformljena je sa idejom da okupi relevantne stručnjake, poznavaoce komunikoloških, psiholoških i menadžerskih prilika u našoj zemlji, ali i šire, i ukaže na rastuću potrebu razvoja „transverzalnih“ kompetencija u sve zahtevnijem životnom okruženju XXI veka. Kroz edukaciju, radionice, konferencije i ostale aktivnosti organizacija okuplja stručne, ali i radoznale recipijente, i ozbiljno promoviše inteligentan pristup komunikaciji savremenog čoveka kroz oslanjanje na akademski rad (doktorat), ali i praktičnu primenu svih stečenih interdisciplinarnih znanja i saznanja. Organizacija INAFIK namenjena je svima onima koji žele da budu vesnici radjanja novog inteligentnog komunikacionog pokreta koji menja stare obrasce komunikacionog ponašanja na individualnom, ali i grupnom planu. Krajni cilj je dostupnost kvalitetnih programa za razvoj komunikacione i ostalih važnih kompetencija za XXI vek svim mislećim recipijentima koji pokažu interesovanje i potrebu za savremenim načinom razvoja i rada na sebi. Pozivam i vas da nam se priključite jer sa izabranim kompetentnim saradnicima radim na konvergenciji najboljeg iz postojeće prakse sa akcentom na inteligentnu komunikaciju. Potpuno sam sigurna da će vam se dopasti do čega smo sve došli kroz ovaj process, koristeći pun benefit komunikacione inteligencije.

Radujem se budućem druženju,

Vaša Doc.dr Jelena Bajić