Metodologija “Inteligentni komunikolog”

U postindustrijskoj eri, eri globalizacije i ekonomije znanja, važno je oformiti jasnu, opštu sliku o pojmu i mestu kompetencija i razvoju pojedinaca. Iz ukazane tržišne potrebe, ali i velikog iskustvenog promišljanja, nastala je naučna metodologija Intelligent Communications (IC) Metodology by dr Jelena Bajić. Ona daje odgovor u vidu sinergije koja nedostaje, jednog finog povezivanja svega naučenog i usvojenog, a to se dobija samo adekvatnom inteligentnom komunikacijom! To je nova naučna metodologija jedinstvena po svom sadržaju i nameni. Proizašla je iz dugogodišnjeg istraživačkog, edukativno naučno-akademskog rada prvo na odbranjenoj master tezi pod nazivom: „Interni PR u privrednim organizacijama: uticaj interpersonalne komunikacije na motivaciju zaposelnih” (2012), a onda i na odbranjenoj doktorskoj disertaciji pod nazivom „Savremeni komunikološki modeli za razvoj profesionalnih i personalnih kompetencija na primeru Republike Srbije (2018).”

Glavna ideja vodilja, kroz ceo dugogodišnji proces, je ukazati na važnost komunikacije, kako interpersonalne, tako i intrapersonalne, u svakodnevnom životu pojedinaca. Načini i modeli čovekove naučene, u detinjstvu usvojene tehnike komuniciranja, u mnogome određuju kvalitet sadašnjeg života, a samim tim i buduće događaje. To ne mora biti tako. Razvojem kompetencija, kako profesionalnih, tako i personalnih kroz adekvatnu komunikaciju, čovek može znatno doprineti boljem kvalitetu sopstvenog života u svim njegovim segmentima, a time neposredno i svom profesionalnom i privatnom okruženju.