Edukacija

Unapredjenje, razvoj i usavršavanje komunikacionih kompetencija koje su neophodne za uspešno, efikasno, samouvereno komuniciranje, a tako i razvoj ostalih neophodnih profesionalnih i personalnih kompetencija (prenošenje znanja, informacija, stavova, tehnika i metoda rada, diskusija, dijaloga, javnog nastupa i sl.), obezbedjujući tako najviši kvalitet komunikacionog čina na obostrano zadovoljstvo svih učesnika.

Jaki ljudi, menadžeri, jednom rečju lideri, u današnjem svetu moraju posedovati veoma istančanu komunikacionu kompetentnost, jer to im daje prednost i to ih čini drugačijima, boljima. Intelligent Communications (IC) - Metodology by dr Jelena Bajić je i kreirana iz te uočene potrebe kroz višegodišnje istraživanje za doktorsku disertaciju i daje jasne smernice u kom pravcu se treba kretati kada se radi o ovim temama. To je danas koristan eliksir znanja i smernica pretočen u Intelligent Communications (IC) - Metodology na čijem izvoru se upravo nalazite.

Kompetentni timovi svrstani u Naučni, Stručni, Konsultativno-izvršni i ostale odbore Organizacije International Association for Intelligent Communications (INAFIC), na krilima nove metodologije, kreiraju jedinstvenu komunikacionu stvarnost i pružaju Vam mogućnost aktivnog učešća u njoj, kroz edukativne programe, konferencije, seminare, radionice i druge vidove edukativnog rada na sebi. Na osnovnim postulatima nove naučne metodologije Intelligent Communications by dr Jelena Bajić („Inteligentni komunikolog“) kreiramo individualne programe konkretno za Vas i Vašu firmu, organizaciju, korporaciju, u cilju da komunikaciona kompetentnost postane imperativ u Vašem radnom okruženju, ali i u svim ostalim segmentima života i društvenog delovanja.

Inteligentna komunikacija je prednost br 1. na svetskom turbulentnom tržištu današnjice. Ko prvi usvoji zakonitosti njene velike moći biće u ogromnoj prednosti u odnosu na druge. Osećaće se kao da je stavio naočare sa kojima vidi fine nijanse važnih komunikacionih transakcija koje drugi ne vide! Tako će dobiti veliku prednost u samom komunikacionom činu bilo gde i bilo kada, a naročito kada su važni strateški pregovori i dogovori u pitanju!

Ljudi koji su svojim postignućem postali uticajni i imućni u oblastima kojima su se bavili, znali su za važnost komunikacione kompetencije. Jedan od njih, za koga se vezuje veliko bogatsvo, rekao je svojevremeno: „Umeće komuniciranja sa ljudima je proizvod koji se može kupiti kao šećer i kafa. I ja ću platiti za to umeće više nego za bilo šta drugo.“ Džon D. Rokfeler – senior