Postani član

Šta članovi International Association for Intelligent Communications (INAFIC) (from Metodology by dr Jelena Bajić) mogu očekivati kao benefit?

Unapredjenje, razvoj i usavršavanje komunikacionih kompetencija koje su neophodne za uspešno, efikasno, samouvereno komuniciranje, a tako i razvoj ostalih neophodnih profesionalnih i personalnih kompetencija (prenošenje znanja, informacija, stavova, tehnika i metoda rada, diskusija, dijaloga, javnog nastupai sl.), obezbedjujući tako najviši kvalitet komunikacionog čina na obostrano zadovoljstvo svih učesnika.

Na osnovu godišnje članarine u vrednosti od 3600 din. članovi stiču mogućnost kontinuiranog usavršavanje komunikacionih kompetencija i to kroz:

  • Izlaganje stručnih i naučnih radova

- Objavljivanje najboljih radova u Zborniku Konferencije
- Dobijanje bodova u skladu sa pravilnikom bodovanja radova
- Objavljivanje knjiga, praktikuma i monografija u izdanju Udruženja

  • Edukativne programe po povoljnim cenama

- Članovi Udruženja ostvaruju automatski popust od 10% na sve plaćene edukacije koje se odvijaju pri Udruženju
- Određeni edukativni programi su besplatni za članove Organizacije
- U edukativne programe spadaju: predavanja, seminari, radionice, kursevi, webinari (kako uživo, tako i on line) i slični događaji.

  • Poslovne susrete i druženja u okviru organizacije

- Članovi organizacije ostvaruju automatski popust od 10% za učešće na svim poslovnim susretima koji se organizuju u okviru organizacije
- Poslovni susreti mogu biti stručne konferencije, „brzi“ poslovni sastanci, business cafe i slična dešavanja.
- Poslovno umrežavanje članova organizacije

  • Marketing predstavljanje članova

- Poslovni profil na sajtu Udruženja
- Opisana biografija člana
- Prikaz ponude usluga i poslovanja člana (video intervju ili foto prikaz)
- Predsatvljanje člana na nekom od kanala Udruženja
- Oglašavanje događaja člana u kalendaru Udruženja (edukative aktivnosti)
- Mogućnost predstavljanja člana u medijskim gostovanjima Udruženja (TV, radio, štampa i kroz webinar platformu)

  • Premium članstvo omogućava dodatne benefite

- Postavljanje reklamnog panoa člana udruženja na dešavanjima Udruženja
- Godišnji baner na posebnoj stranici Udruženja
- VIP pozicija na dešavanjima Udruženja
- Medijsko predstavljanje
- Premijum programi

  • Mogućnost da član postane zvanični edukator u okviru Udruženja

- Stručna lica mogu da postanu edukatori čime dobijaju podršku kroz učestvovanje Udruženja u organizaciji njihovih komercijalnih edukativnih programa
- Za posebne članove koji se svojim radom, zalaganjem, inovativnošću, entuzijazmom i dobrom voljom budu izdvojili od ostalih, postoji mogućnost stalnog angažmana u nekom od odbora Organizacije International Association for Intelligent Communications (INAFIC) (from Metodology by dr Jelena Bajić) u zavisnosti od njihovih kompetencija i aspiracija.